Поддръжка на газови котли

Развитието на газификацията в страната доведе до факта, че все повече и повече потребители преминават към експлоатацията на газово оборудване, подхранвано от природен газ. Отопление на помещения с различни размери и цели, снабдяване с топла вода - всичко това се осигурява от експлоатацията на газови котли. Както всяка друга техника, котлите за гореща вода се нуждаят от периодична поддръжка и ремонт.

Правилното и своевременно обслужване ще спомогне за поддържането на високи характеристики на газовите стени и подовите котли. Това е топлинният трансфер на радиаторите и високата ефективност на инсталацията, както и намаляването на износването и повредата на механизмите на оборудването. Изпълнението на планираните експлоатационни операции ще позволи удължаване на експлоатационния срок на газовите котли значително над нормите, установени от производителя.

Комплексът от някои работи, изпълнението на които ще позволи да се анализира техническото състояние на газовите котли:

- визуална диагностика на отоплителната система, която включва външен оглед на стената или пода на газовата система на котела и радиатори в периферията, целта на която е да се установи наличието на теч на газ, изтичане възможно охлаждащата течност и прави преглед на техническото състояние на всички система-
- Локална експертиза на температурата и състава (съдържанието на CO2) на отработените газове. Това ще даде възможност за първоначална оценка на състоянието на горелката и топлообменните повърхности на котела,
- диагностика на индикатора за излишния въздух, подаден към горелката, за да се осигури процесът на изгаряне,
- проверка на налягането и температурата на охлаждащата течност (обикновено вода) на входа към газовия котел и при изхода от него -
- обща оценка на потреблението на газ.

Поддръжка на газови котли

Данните от измерванията се сравняват с паспортните данни на звеното и въз основа на това се правят изводи. По-подробно внимание се обръща на увеличеното потребление на газ. В този случай, за да се предотвратят по-сериозни ремонти, е необходимо да се установи причината за такава неизправност. Това означава, че е необходимо да се разгледат по-подробно системата за горелка-котела и системата за периферно охлаждане (отопление и топла вода).

Сервизно обслужване на газови котлиИнсталацията за по-нататъшна работа на стенен или подов газов котел задължително се свързва с мерки за осигуряване на навременна поддръжка на оборудването в специализирани организации. Тъй като е доста сложна техника и източник на повишена опасност, газовото оборудване изисква наличието на подходящи проектни документи и редовно обслужване.

Специалистите извършват проверка в съответствие със стандартите за диагностика, т.е. се проверяват съществуващите работни параметри на оборудването, които трябва да отговарят на фабричните стандарти. По принцип това се състои в проверка на хидравличната система, температурните сензори, системи за захранване с гориво и въздух.

Процедури за предотвратяване на газовите котли - сезонни операции. Специалистите по диагностика и ремонт трябва да правят това най-малко два пъти в годината, когато използват оборудването като източник на отопление и най-малко четири пъти годишно в пълна експлоатация (отопление и топла вода).

Ремонт на газови котли независимо

Въпреки сложността и отговорността на работата на газовото оборудване, обаче котли на твърдо гориво, Някои операции за дребни ремонти могат да се извършват със собствени ръце (с някои умения и инструменти). Тези операции могат да включват всичко, което не изисква професионална намеса. Трябва да започнете, като прочетете инструкциите и техническите листове на уреда. Възможно е някои проблеми при работата на устройството да могат да бъдат решени чрез рестартиране на софтуера в съответствие с инструкциите.

Трябва обаче да се помни, че ако няма абсолютна сигурност за разбирането на естеството на проблема и начина за отстраняването му, все още е необходимо да се свържете с специалиста с възникналия проблем. Не забравяйте, че е необходимо и нормалната работа на газовия котел да зависи както от комфорта на дома, така и от безопасността на обитателите му.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден
Характеристики на подовите газови котлиХарактеристики на подовите газови котли
Пелетни котли за нагряване на плюсовете и минуситеПелетни котли за нагряване на плюсовете и минусите
Газови котли за подово отопление за домашен избор и монтажГазови котли за подово отопление за домашен избор и монтаж
Разберете избора на газови котли за частна къщаРазберете избора на газови котли за частна къща
Едноканален газов котел за отопление на частна къщаЕдноканален газов котел за отопление на частна къща
Характеристики на газовите котли boschХарактеристики на газовите котли bosch
Котел за продължително изгаряне на дърваКотел за продължително изгаряне на дърва
Отопление с дърво вчера или ефективен модерен тип отопление?Отопление с дърво вчера или ефективен модерен тип отопление?
Котел за твърдо гориво за и противКотел за твърдо гориво за и против
Принципи за избор и инсталиране на газов котел за отопление на частна къщаПринципи за избор и инсталиране на газов котел за отопление на частна къща
» » Поддръжка на газови котли